Vej & grøntudvalget har til formål at sørger for aftale om vinterrydning af grundejerforeningens veje og aftale om pleje af grundejerforeningens grønne områder.

Østerhøjvej er en kommunal vej, hvorfor Ballerup Kommune forestår snerydning og vedligehold her.

Det siddende vej & grøntudvalg

Udvalget består af:

 Lars Ulbrandt Nielsen, Skyttestræde 43


Historik

Sommer 2014:
Vestforbrænding etablerer fjernvarme til boligforeningerne i området.

Maj 2013:
Vej & grøntudvalget etableres af bestyrelsen.

April 2011:
Der tegnes aftale med Nordsjællands Landskabsservice (NSJ) om pleje af grønne områder.

Oktober 2010:
Bestyrelsen varetager driften af veje og grønne områder. Der tegnes aftale med Nordsjællands Landskabsservice (NSJ) om snerydning. 

September 2010:
Grundejerforeningen overtager veje og grønne områder fra Ballerup Kommune.

Østerhøj Syd?

Østerhøjvej, Skyttestræde, Snarestræde, Jægerstræde og Buestræde

Kontakt

Grundejerforeningen Østerhøj Syd
c/o Kristian Kjærgaard
Buestræde 7
2750 Ballerup

CVR: 32254896
formand@oesterhoej-syd.dk

Vores kunst